შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-510-3 - უთარიღო


[- იძლევი თვითკრიტიკას].
- იძლევი თუჯსა და ფოლადს.
- იძლევი მოსავლიანობას.
[- იძლევი სახელმწიფო აპარატის სიწმინდეს].
- იძლევი კლუბებს.
- იძლევი ახალ ხელოვნებას.
- იძლევი ახალ ყოფას?
- ეკონომიკა. პოლიტიკა. ახალი საზოგადოებრივობა, ყოფა, ლიტერატურა, ხელოვნება, მეცნიერება, ტეხნიკა, ფილოსოფია.

*
აბა, ჰე, აბა, ჰე.
Ссудный процент. Целевое начисление. Прирост. Госпредприятиям.
საბჭოთა წესწყობილება. ბ. კაი ბიჭია. სამსახური.