შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-468-9 - უთარიღო


მარჯანიშვილის ქუჩაზე ყოველ ათ წუთში მიდი-მოდის ას სამოცი ავტომანქანა. მაშასადამე - საათში გაივლის ცხრაას სამოცი ავტომანქანა! ათ საათში კი - 9.600 (ცხრა ათას ექვსასი) ავტომანქანა. აქ ისეთი ქუჩაა - მანქანები [ერთმანეთს აძლევენ] იძლევიან სიგნალებს, რომ ერთმანეთს არ დაეჯახონ, ან მგზავრი არ გაიტანონ.