შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-508-2 - უთარიღო


[სემინარიიდან. რევოლიუციონურ ჟურნალს - შუქს].
მთავრობისათვის, რა თქმა უნდა, შეუმჩნეველი არ დარჩა ახალგ. პოეტის [გავლენა] რევოლიუციური მუშაობა და იგი გამორიცხული იქნა სემინარიიდან.
ფიზიკურად გადარჩენის მიზნით პოეტი დროებით ეწყობა სოფლის მასწავლებლად შორაპნის მაზრაში.
1917 წელს იგი მუშაობს ქართული გაზეთების რედაქციებში. უმთავრესად [ტრიალებს] სოციალ-დემოკრატიულ გამოცემებში. უშუალოდ ხვდება ბოლშევიკურ წრეში.