შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-507-19 - უთარიღო


სამუდამო ასანთი 600-ჯერ ინთება. გამოიგონა რინგერმა (სტოკგოლმი).
განძიერი, ხვავრიელი, გულუხვი, გულით საღიერი, საღიერი.
6-62 - სტამბა „მნათობის“.