შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-610-6 - უთარიღო


Шалва Радиани. Основоположник новой поэтической культуры (отрывки из предисловия к избранным произв. Галактиона Табидзе).

1. ბ. ჟღენტის გამოსვლის მითვისება.
სერგო დონაძე.
Сохр. Клд.; Сохр. Экал.
რადიანი, გაწერელია. ტემპ. ეკალაძის მაგ.