შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-559-7 - უთარიღო


ააზენიძე - აბა.
ააზენი - გლ. ააზენი. ლ.
აბალიგეტი. აბალიაური.
აბაშიძე კიტა. წვერავა სიმონ.
გენიალური‚ [ღვთაებრივი] ლექსების [მღერით] ავტორი.
ააზენიძე - და გენია გალაკტონის (ლექსი).
აბაშელი - გალაკტიონ ტაბიძე (ლექსი).
აბაშიძე - ყვითელი ფოთოლი (ლექსი).
ანი ი. - გენიალური გალაკტიონი.
აბაშიძე იარკლი - მოხს., ლიტ. საქართველო.
აბზიანიძე გიორგი.
ახვლედიანი დარია (აკაკი წერეთელი გალაკტიონზე).
აკად. ნ. მარრი.