შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-507-8 - უთარიღო


სახელგამში:
1. ლავროსს - როგორ იქნება წიგნის საქმე?
2. ნ. კიკნაძეს - ხომ არ ინებებთ ავანსის მოცემას?
3. გ. იაშვილს - როდის გამოვა [წიგნები] „მნათობი“?
4. კ. კალაძეს - ნუთუ არ შეიძლება, ეხლავე შეადგინონ სია?

„З. В.“
5. გაპარსვა წვერისა.
6. ს. აბაშელი - ნოვიკოვის ლექსები.
7. ს. აბაშელი - ავალთ თუ არა მთაწმინდაზე?
8. ს. აბაშელი - რა იქნება, რომ ერთი მთლიანი წიგნი?

განსახკომი:
9. ს. იორდანიშვილს - ელისაბედ ორბელიანის თარგმანი.
10. ს. იორდანიშვილს - რა ლექსები დავუმატოთ?
11. ს. იორდანიშვილს - ვინ იცის კარგად ფრანგულის წერა, რომ გეკტოგრაფით გამოვიდეს წიგნი?
12. ს. იორდანიშვილი - ელისაბედ ორბელიანის პორტრეტი.
13. ს. იორდანიშვილს - თვითონ ხომ არ იკისრებს.

მწერალთა კავშირი:
14. პლ. კეშელავას - ილიას საფლავზე ასვლის ნებართვა. ვიზა მწერ.
15. სად შევიკრიბოთ? - მწერ. რომელ საათზე? - 12, ვინ და ვინ წამოვა? სიტყვები იქნება თუ არა?
16. საათი შეკრებისა - 12 часов.

რადიო-კომიტეტი:
17. მოვიდა თუ არა ალექსანდრა?
18. როდის - გადასცემენ ჩემს ლექსებს?
19. ხაჩიძე (გოსკინპრომელი?).