შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-465 - უთარიღო


1908-1930 წწ. (200 მეტი წ.).

ბიბლიოგრაფია
(წერილები, რეფერატები და შენიშვნები და სხვ.)

აკაკი - სიტყვა ხაშურში, 1914.
აბაშელი ს. „ყვითელი ფოთოლი“ - ფელეტონი გაზ. „შადრევანში“, 1914.
აბაშიძე კიტა „გონს მიდით“, შენიშვნა გაზ. „მეგობარში“, 1916 წ.
აბაშიძე კოკი. „გალაქტიონ ტაბიძის შემოქმედება“ - მოხსენება ხელოვნ. სასახლეში, 1921 წ.
აგარელი გობრონ - ლექსი, 1923 წ.
აფხაიძე შალვა - შენიშვნა, გაზ. „რუბიკონი“, 1923 წ.
ამირაჯიბი შალვა „მშვენიერ პიპიტებს“ - გაზ. „სამშობლო“, 1916 წ.
აბრამიშვილი მიხეილ „ღამის მგოსანი“ - გაზ. „თეატრი და ცხოვრება“, №5, 6, 7, 8.
ალექსი-მესხიშვილი ვლად. - სიტყვა თეატრ „გროტესკში“ (მოსკ. 1917).
არსენიშვილი ალი - სიტყვა, კონსერვ., 1918 წ.
არსენიშვილი ალი - შენიშვნები „სალიტ. გაზეთში“, 1932 წ.
ამბარცუმიანი ა. - სიტყვა „ჰაირატუნში“, 1922 წ.
ალანია ვასო - შენიშვნა, 1927 წ., „ჩემი ტკბილი მოგონება“.
ა. მ. - მიმოხილვა. ხელ.
ამაღლობელი გრ. - რეფერატი, 1922 წ., სამი პოეტის შესახებ.
აგარელი გობრონ - „ჯონ რიდი“-ს შესახებ.
აბაშიძე კოკი - თეატრში.
ახვლედიანი დარია - ლექსი. 1927 წ.


ბარნოვი ვასილი „გალაკტიონ ტაბიძე“ - წერილი, 1927 წ.
ბააზოვი გერცელ - ლექსი, 1923 წ.
ბეგიაშვილი თედო „რევოლიუციის მგოსანი“, გაზ. „კომუნისტი“, 1926 წ., იგი.
ბოგდანოვსკი კონსტ. - ლექსი, 1927 წ.
ბაბილინა „პოეტებს“ - ლექსი, 1923 წ.
ბაქრაძე ვლადიმირ - წერილი გაზ. „ერთობაში“.
ბუაჩიძე ბენიტო.
ბელოვოლენკო არკადი - „ქუთაის. ფურც.“, 1914 წ.
„Борьба“ - ქრ. პ. მ-დ არჩ., გ. 216.
ბოჭორიშვილი მიხ. - 1923.
ბუაჩიძე ბენიტო „რევოლიუციის ენტუზიასტი“ - „კომუნისტი“, 1928.
ბუაჩიძე ბენიტო „Ентузиаст Революции“ - „На Р. В-ка.“
ბუაჩიძე ბენიტო - „Литературная Газета“, Москва.
ბუაჩიძე ბენიტო - „Заря Востока“.
ბუაჩიძე ბენიტო - „კომუნისტი“, რევ. 14 წლის თავზე.
ბუაჩიძე ბენიტო - მოხსენებები ხელოვ. სასახლეში.
ბუაჩიძე ბენიტო - „Рост“, 1932.
ბუაჩიძე ბენიტო - მოხსენება ხელოვნების სასახლეში.
ბუაჩიძე ბენიტო - მოხსენება ამ. კავკ. პროლ. მწერალთა პლენუმზე.
ბუაჩიძე ბენიტო - „Литературная Грузия“, „На лит. посту“, 1927.


გომართელი ივანე „სევდის მგოსანი“ - თან დართული აქვს პირველ წიგნს, 1914 წ.
გომართელი შალვა - წერილები, 1922 წ.
გოგიბერიძე მოსე - გაზ. „ახ. კომუნისტი“, 1922 წ.
გოგიბერიძე მოსე - სიტყვა სალიტერატ. საღამ. ბახმაროზე, 1924 წ.
გაწერელია აკაკი - წერილი „მოწაფის ხმა“-ში, 1923 წ.
გრიშაშვილი - შენიშვნა „ლეილა“-ში, 1920.
გოგოხია რაუდ - ბიბლიოგრაფია წიგნზე „არტ. ყვავილები“, 1919, გაზ. „ტრიბუნა“.
გოგოხია რაუდ - ლექსი, 1920.
გრანელი ტერენტი - შენიშვნა გაზ. „სოც. ფედ.“-ში, 1919.
გარრიკი ვახტანგ - წერილი, 1923 წ.
გაფრინდაშვილი ვალერიან - შენიშვნები, 1916 წლიდან.
გერგესელი ნ. - წერილი. 1920.
გორგაძე ვასო - წერილები, წიგნი.
გუნია ვალერიან - „ტემპერამენტი“.
გაბუნია ლეონ - ლექსი, 1921 წ., მ. ხ.
გამსახურდია კონსტ. - მიმოხილვები.
გურული - „მნათობი“-ს ბიბლიოგრ. გაზ. „კომუნისტ“-ში.
განდეგილი - „გალაკტიონ ტაბიძე“ - წერილი, 1927 წ.
გვარამია ტუტკუ - ბიოგრ. შენიშვნა 1914 წ. კრებულისთვის.
გუგუნავა გედეონ - ლექსი, 1922.
გორდელაძე კოტე - მოხსენება ხელ. სასახლ.
გომელაური ვანო „ქართველი მწერლები“ - წერილი, 1921 წ.
გაჩეჩილაძე სიმონ - რეფერატი.
გოგვაძე ზაქარია - შენ. გაზ. „Зак. Речь“-ში, 1912 წ.
გომართელი ივ. - სიტყვა ოპ. თეატრში.
გომართელი ივ. - „ჯონ-რიდი“-ს შესახებ.
გუნია ვალერიან - ტემპერამენტი, 1927.


დადიანი შალვა „დიდი ლაბორანტი“ - წერილი, 1927 წ.
დადიანი შალვა - სიტყვა სალიტ. საღ., 1923 წ.
დემონი (ქუჩუ ქავთ.) - ჟურნალი „შუქი“, 1909 წ.
დვალი ევგენი - ლექსები.


ეკალაძე ია „ძღვნად გ. ტაბიძეს“.
ეკალაძე ია „გალაკტიონ ტაბიძე“.
ეკალაძე ია „მკითხველებს“ (მწერლებს).
ერისთავი რ. - ლექსი.
ეკალაძე ია - მოხსენება ქ. თ.


ზომლეთელი ნოე - ლექსი, 1927.
ზოდელი ნ. - მიძღვნა.
ზანდუკელი მიხ. - წიგნი, 1932.
ზანდუკელი მიხ. - ახალი ქართული ლიტერატურა, 1935, ბათუმი, გვ. 36, 37.


თუში - ლექსი, 1922 წ.
თეატრი და ცხოვრება - ქრ.
თეატრი და ცხოვრება - ქრ.
თამროშვილი ვ. - სემინარ., 1909.


იაშვილი პაოლო - ოქროს ვერძი, 1914.
იაშვილი პაოლო - კონსერვ., 1919 წ. და სხვ.
იასამანი - ლექსი, 1919.
იმედაშვილი იოსებ „თეთრი მეფე“.
იმედაშვილი გაიოზ „რეცენზია წიგნზე“.
იმედაშვილი გაიოზ „პოეტი საქართვ.“
იოსელიანი ივანე „გენიალური გალ.“
იაშვილი პაოლო - სიტყვა თანამ. პარიზზე.
„Известия ВЦИК“ - №279, ноябрь, 1932 - „Писатели двадцати национальностей“.


კლდიაშვილი დავით „შვენება და სიამაყე ქართ. ლირ. პოეზიის“.
კლდიაშვილი სერგო - შენიშვნები გაზ. „შადრევან“-ში.
კოტეტიშვილი ვახტ. - გაზ. „ტრ.“, 1923.
კოტეტიშვილი ვახტ. - სიტყვა.
კოტეტიშვილი ვახტ. - ეპიგრ. „შავი წ.“
კალაძე რაჟდენ - ხელ. სას., 1928.
კალაძე კარლო - ხელ. ს., 1932.
კასრაძე დავით - წერილი.
კომისია. მოწოდება.


ლეონიძე - ს. წ., 1916 წ.
ლაზარიშვილი ბაიდო - „ტრიბ“.
ლორთქიფანიძე ნიკო - ადგილი რომანიდან, 1914.


მეტრეველი ლევან - გაზ. „კომუნისტი“, 1926 წ., 18 აპრილი.
მაყაშვილი კოტე - სიტყვა რუსთ. თეატრში, 1925 წ.
მღვიმელი შიო - კონსერ., 1918.
მღვიმელი შიო „მთესველი“ - (ლექსი), 1923.
მღვიმელი შიო „გ. ტაბიძეს“ - 1923.
მარი ნიკო. აკად. „Яфетич. Семинарии“ - 1926.
მიწიშვილი ნიკოლო „გალაკტ. ტაბიძე“ - ფელეტ. გაზ. „Борьба“, 1920 წ.
მიწიშვილი ნიკოლო - Голос.
მიწიშვილი ნიკოლო - гол...
მეგრელიძე ლ. - ლექსი.
მაჭავარიანი ლ. - ჟურნ. „ცისკ.“, „სხივი“, 1916 წ.
მხედავი - „კომუნისტი“, ტ., სურათ. გამოფ.
მალაქიაშვილი „გალაკტ. ტაბიძე“ - „ცისარტ.“, 1919 წ.
მალაქიაშვილი - ბიბლიოგრ.
მიქელაძე კატო - წერილები.
მახარაძე ფილიპე „საცოდავი“ - 1916.
მახარაძე ფილიპე - კრ. ტ. IX.
მუშიშვილი გ. - „კომუნ.“ და სხვ.
მოსაშვილი ილა - ლექსი, 1927.
„მეგობარი“ გაზ. შენ., 1915.


ნაზისი - ლექსი.
ნარკანი -1916.
ნარკანი - 1927.
ნადირაძე კოლაუ - 1920.
ნარი „ბუნება პოეზიაში“ - „თ. და ც.“, 1910 წ.


ობოლო მუშა - ლექსი, 1922 წ.
ომეგა - გაზ. „ტრიბუნა“, 1923.
ოლიმპიელი - წერ., 1927 წ.


პაპავა აკაკი - ბიბლიოგრაფია, ესერ., 1914 წ.
პაპავა აკაკი - წერილები ქ. ლ.
პავლიაშვილი დ. „წერილი“, 1923.
პავლიაშვილი დ. „დოღი“. ტ.
პეჩალინი - მოხს. „Кузница“-ში, 1921 წ., О. Д.
პაპავა აკაკი - მოხსენება და კლდ., 1914.
პატარაია ბართლ. - ლექსი სიხლში.


ჟღენტი ბესარიონ - „ფედ.“, 1923.
ჟღენტი ბესარიონ - „მნათ.“, 1925.
ჟღენტი ბესარიონ - რიგი მოხსენებანი.
ჟიულ-მავრი - ეპიგრ., 1919.


რობაქიძე გრიგოლ - Ars, 1918, მოხსენებები, შენიშვნები.
რუხაძე ვარლ. - „ეშმ. მ.“, 1920 წ.
რონელი მ. „განახლების გზით“.
რობაქიძე გრიგოლ - „Республика“.
რობაქიძე გრიგოლ „შენიშვნა საქ.“
რობაქიძე გრიგოლ „რაბინდრ. ტაგ.“
რობაქიძე გრიგოლ - კონსერვ. დარბ.
რამიშვილი ტრიფონ „სასიქადულო, დიდად ნიჭიერი“.


საყვარელიძე პავლე - წერილი, 1923 წ.
სპონდეჲ - სიტყვა-კაზმ. მწ., 1922.
სიდოშვილი ევგ. - ლექსი.
სამსონიძე პეტრე - 5 მაისი, 1926.
სილიკაშვილი ზინო - 1917 წ.
საგანელი გიონ - სიტყვა.
სოსანი ინდო - 7 მნათობი.
საქარიქედელი გრ. „გ. ტ.“ - 1927.
„Советская Абхазия“. 1927.


ტაბიძე ტიციან - წერ. „ცისფ. ყ.“, 1916, №1.
ტაბიძე ტიციან. „მარტოობის ორდენის კავალერი“ - გაზ. „საქ.“, 1915.
ტყემალაძე აკაკი - შენიშვნა ჟურნ. „პირვ. ტ.“, 1909 წ.
ტოფაძე ირაკლი - ლექსი, 1923 წ.
30 дней, Ажемес, ГИХЛ, 8, 1932, „Писатели и поэты великого Октября“.


ურუშაძე კალე - მოხს. ქ. უნ., 1923.
უცნობი ავტორები - „რესპ.“, „ერთობა“, „კომუნისტი“.


ფაშალიშვილი - „კომ.“, 1923.
ფუტურისტების ჟურნ. 1923.
ფაღავა აკაკი - წერილი, 1927.


ქნარი - ლექსი, 1923.
ქუჩიშვილი გიორგი - ლექსები, 1918, 1923, 1927 წწ.
ქიქოძე შალვა - მოსკ., 1917.
ქიქოძე პატიკო - 1920-32, „პროლემაფ“ და სხვ.
ქელბაქიანი - „უშბა“.
ქელბაქიანი - „მუშა“.
ქვარიანი სიმონ - სიტყვა, 1923.
ქ-ნი „ტ. გ.“, „ახ. კომუნ.“


ღოღობერიძე დ. - „წერილი“.


ყიფიანი ივიკ. - ცხოვრ. და მეცნიერება, კრებ., 1914 წ.
ყიფიანი ვარდენ - ლექსი.
ყანჩელი ირაკლი - ლექსი.


შანშიაშვილი სანდრო - „დიდი ლირიკოსი“.
შენგელაია დემნა - წერილი „ილიონ“-ში.
შენგელაია დემნა - იგივე წერ. გად. ამ.
შენგელაია ლეო - კრებულში.


ჩოგოვაძე მელიტონ - სიტყვა, კლ. გ., 1909 წ.
ჩიანელი დია - „უშ.“.
ჩიქოვანი სიმონ - „აშ-ორი“.


ცირეკიძე სანდრო - შენიშვნ. „ჩვ. ქვ.“
ცინცაძე ეპიფ. - წიგნში, 1923.


ძიძიგური ლავრ. - ლექსები, 1919-20 წწ.


წერეთელი ალექს. - „ნეორომანტიზ.“
წერეთელი ალექს - ოპერის თეატრი.
წერეთელი ალექს - ლექცია.
წერეთელი ვასილ - ქუთ., 1918.
წულუკიძე მიხ. - „თემი“, 1914.
წულუკიძე მიხ. - წერ., 1914 წ.
წულუკიძე მიხ. - მოხს. ქ. თ.
წულუკიძე ვანო - „კომ.“, 1928 წ.


ჭიჭინაძე ზაქარია - წერილი, 1927 წ.
ჭუმბურიძე გიორგი. „სიმბ. ელემენტ. ქ. ლიტ.“, 1912 წ.
ჭანიშვილი პეტრე - „ტრიბუნა“, 1923 წ.
ჭუმბურიძე გიორგი - სიტყვა, 1923 წ.


ხომლელი - „განთიადი“, 1914.
ხომლელი - „განთიადი“, 1914.
ხომლელი - „ს. ფ.“, 1923.
ხომლელი - (დაუბეჭდ. წ.).


ჯანბერიძე შალვა - ლექსი, 1921.
ჯანბერიძე შალვა - წერილი, 1921.
ჯანბერიძე შალვა - ლექცია, 1922.
ჯანბერიძე შალვა - ლექსი.
ჯინჭველაშვილი სერგო - ვარსკვ. ქ. მ.
ჯაფარიძე ლელი - კონსერ., 1919.
ჯორჯიკია ჯაჯუ - წერილი.

ყურ-ქედანა
ჩემს ეზოში ცხოვრობს ერთი ძაღლი, სახელად ყურ-ქედანა. მეტისმეტად ალერსიანი [და გულკეთილი] ძაღლია ყურქედანა: [არასდროს] არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ის ტყუილ-უბრალოდ ვისმეს, ეზოში შემოსულს, მივარდნოდეს.

*
1. რომელ ქუჩას უნდა დაერქვას?
2. რომელ ქალაქს უნდა დაერქვას?