შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-485-10 - უთარიღო


სომხეთისკენ!
- თქვენ მიდიხართ ძველ სომხეთში. ახალ სომხეთში რად გინდათ წასვლა. აგერაა ყველა. საქართველოში, ტფილისში. ეჩმიაძინშია განა?

- არსენა ჯორჯიაშვილი - როდის? - მეკითხება დჟაკიდო.
ლორი და ბამბუკის ტყიანი [ველ-მიდა] მთები.

Доклад.