შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-505-3 - უთარიღო


[Без 10-8].
1. 9 კაკალთან - 8 საათია.
იწყება უმნიშვნელო ადგილი. მისულნი. მშვენიერი მუხნარი. კაკლის ხეები მხოლოდ. სამოსახლო ადგილი.
ცხრის 5 წამი. 2. ექვს კაკალის ხესთან. 3. ტაფობი - ველი, უტყეო, ბალახიანი ადგილი.
ცხრის 10 წ. სამი კაკლის ხე. მუხა. ყოველ მინდორს თავისი ხე აქვს - მუხა ან კაკალი.
9-ის ოცი წამი. იწყება ტყიანი გზა მუხებით. აქ გვიცდიდა პავლე ცხენით.
9-25 წამი უზარმაზარი Осина. იწყება ვიწრო გზა მთისაკენ. თხილები და პავლეს ცხენი 35 м. 920.
Без 15 м. 9. ნაეკლესიარი. ქასურ საყდარი.
ოდესმე სოფელი ყოფილა. ქვები დატაცებულია. როსმე სასაფლაო ყოფილა. რცხილები. მუხების ტყე. Это называется охрана стор.
15 м. 10-го დავინახეთ ნაეკლესიარი.
მრავალფეხა წაბლთან без 20 - 10.