შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-581-1 - უთარიღო


1. კარცერი. 2. მოგზაურობა წვიმაში. 3. ეგვენას დარდები. 4. ჯარისკაცის <...>. 5. გრეკოვი. 6. <გაჩ... გამო...>. 7. ბავშები და <...>. 8. ალექსანდრეს სახ. 9. სერაპიონის სახლი. 10. <...>. 11. იალქნიან გემზე. 12. საჭმელის გაგზავნა. 13. სილა <...>. 14. <ქარ...>. 15. ისიდორეს სილა. 16. <...>. 17. <...>. 18.  19. ეგვენას თავდასხმა. 20. მეორე ეგვენას სილები. 21. <დიდი ...> 22. აბესალომი შკოლიდან. <...თავს>. ერთხელ ნავთი. ერთხელ ნავთი. კაპიკი კაპიკზე. თავდასხმა გრეკოვზე. თავდასხმა ღამით <...>. დაგორება. გრიგოლი სასწავლებელში. ნავთი. ჩამოვარდა ხიდან. ლუკიანოვი. საავადმყოფოში.