შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-555-14 - უთარიღო


1. საქართველო მძიმე მონობაში.
1. მეფობა. 2. ბატონყმობა. 3. უამური შრომა.

2. ბრძოლა თავისუფლებისათვის.
1. შორეულ წარსულში. 2. შეთქმულებანი. 3. არსენა ოძელაშვილი, მჭედელი მიქავა და სხვ. 4. რევოლიუციის გრიგალის წინ.

კონფერენცია რევოლიუციონური ენის შესახებ.

*
ეხლა ამ სისხლს,
           რაც [სისხლი] აქ დაღვრილა
მეფის, ჯვარის,
           ფეოდალის წყალობით.