შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-533-3 - უთარიღო


საათნახევარი:
წიგნების და ჟურნალ-გაზეთების გადაწყობა.
სიტყვის გადათარგმნა რუსულად და ლექსის. 1 საათამდე.
გაპარსვა, ფეხსაცმელის გაწმენდა.
ყველაფრის ჩემოდანში ჩაწყობა.
[„მნათობი“]. ლიტ. გაზეთი.
ბარათაშვილი, მამულაიშვილი.