შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-502-2 - უთარიღო


მოსკოვი.
1. ტანისამოსის გადაკეთება.
2. გარეცხვა.
3. მცირე ენციკლოპედია.
4. პუშკინი.
5. წერილი „პრავდა“-ში.
6. გამოწერა „პრავდა“, „იზვესტია“ და „ლიტ. გაზეტა“-სი.
7. ასსანთლიანი ლამპოჩკები.
8. Литературная Энцикл.
9. პენსიის საკითხი.
10. დიდი წიგნის გამოცემის საკითხი.
11. დიდი საღამო მოსკოვში.
12. დიდი საღამო მოსკოვში.
13. პაპიროსები.