შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-614-6 - უთარიღო


- თუ მოწაფეს მასწავლებელი უყვარს, მის საგანსაც შეიყვარებს.

ჭილაშვილი ვახტანგ. ლეილა.
რადიოთი გაგონილი ქმრის ლექსი. დაკარგული ხელნაწერი.