შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-614-3 - უთარიღო


გოგი! რატომ არ იყავი გუშინწინ საღამოზე? ძლიერ საინტერესო საღამო იყო. Это было уморительно. გამოვიდა ერთი ფუტურისტი და ყვიროდა, აქაოდა რატომ ჩემზე არ ლაპარაკობთ ისე, როგორც გალაკტიონზე - რატომ ქება დიდებას არ მასხამთ (თავლაფი დაესხა მას).
გწერს შენი
ი. რეკორდაიშვილი

1. ბიბლიოგრაფია. 2. სოლოღაშვილი. 3. Шестов.