შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-555-6 - უთარიღო


3. ეფემერები. 4. ლექსები – პასუხები. 5. ახალი ლექსები. 6. პოემები. 7. რევოლჲუციონური. 8. იდილია. 9. პროზა.
7 X 7 = 49.