შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-555-1 - უთარიღო


ამეღამ, 2 თებერვალი.
1. ცხენის ჩაბარების გადაწერა და მისი ადგილის მონახვა.
2. მონახვა ადგილისა, სადაც ტარიელს ეღვიძება. გაკეთება იმ ადგილის, სადაც ეცხადება ანგელი.
3. დანუმრვა ყველა გვერდების.
4. დაჰყოფა თავებად.
5. თავების სათაურების დაზუსტება.
6. წიგნის სათაურის საბოლოოდ დადგენა (რამდენი თავია, საჭიროა ციტატებისათვის).
7. გადაცემა მემანქანეებს.

სამთავისი?
328 შესასწორებელია. აკლია 69, აკლია 94. 130 ორჯერაა, 140 ორჯერაა.
220 ფურცელი. 938 სტრ.

ექვსის ნახევარია.

I
ვეცდებოდი, არა მცალდა
სევდისაგან თავი კრძალვად.
შოთა რუსთაველი
II
სევდიანი -
ფიქრთ გასართველად.
ნიკოლოზ ბარათაშვილი

III
დავით გურამიშვილი

IV
ილია ჭავჭავაძე

V
აკაკი წერეთელი

VI
ვაჟა-ფშაველა

[დავბერდი, დავჩაჩანაკდი,
წვერი შემექნა ჭაღარა].
გმირებს დაეძებს, უყივის
ჩემი დაფი და ნაღარა!
აკაკი წერეთელი

საქმე ჰქმენ საგმირონია!
შოთა რუსთაველი