შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-554-12 - უთარიღო


დღეს:
1. სახელგამში წერილის შედეგები. 2. შემსალაროში 1.000 მან. 3. ლიუსტრების ყიდვა. 4. ბიჭიკოსთან - საელექტრ. მასალები და სხვ. 5. მერე წყნეთისაკენ. 6. მ.

მარშრუტი:
1-ა. მწერალთა კავშირში. 1-ბ. შემსალაროში (1.000 მ.). 2. დენის მასალები. 3. ლიუსტრები. 4. წყნეთი.
ოჰანას და .... 150 მანეთი + 800 მანეთი = 950.