შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-554-11 - უთარიღო


ტრაქტორი. ტრექტორი. ტრიკტორი. ტროკტორი. ინს-ტრუკტორი.

ტრაქტორი
მოდის ტრაქტორი,
როგორც ტრექტორი.
მოაქვს ტრიქტორი,
მოაქვს ტროკტორი.
ვწერ ვინმე ხორგი
და ინსტრუქტორი.
[გ.] ს. ჩიქოვანი

*
გარეუბნის... მინისტრთა საბჭოში.
გზათა მთავარი სამმართველო ამხ. ლებანიძე (რკინის „კოლხიდა“. სადგურის პირდაპირ).
პროექტი. გზის სამმართველო. სამადლომდე.