შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-531-6 - უთარიღო


სალიტერატურო ასპარეზზე გამოსვლის დღიდან პოეტი მონაწილეობას იღებდა 50-მდე ქართულ გამოცემაში („ახალი კვალი“, „ფასკუნჯი“, „თემი“, „ცისფერი ყანწები“ და სხვ.). ყველა გამოცემებში იგი ითვლებოდა უმთავრეს ან ძირითად თანამშრომლად. პოეტი რედაკტორობდა აგრეთვე სრულიად საქართველოს მწერალთა კავშირის პირველ პერიოდულ გამოცემას - ჟურნალ „ლომისს“.