შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-531-1 - უთარიღო


1. სიტყვა ეძლევა ამხანაგს - სოლომონ ცაიშვილს.
2. სიტყვა ეძლევა პროფესორს - თევზიშვილს.
1. ნოდარ გურეშიძე. 2. ხუტა ბერულავა. 3. ი. გრიშაშვილი.
ორთაჭალაში.

ორი:
- Который час. . .
- Je ne’st se pe.
ჟე ნე სე პა.
- Уй, как поздно.

*
მწვანე ლობიო - 6 კილო; კარაქი - 2 კილო; შაქარი - 2 კილო; ზეთი - 1 ბოთლი; წითელი ლობიო - 5 კილო; მწვანე ლობიო - 42 р.; კარაქი - 100 მ.; შაქ. - 60 მ.; ზეთი - 30 მ.; 35. 287.
კარაქი - 100. შაქარი - 60.