შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-530-5 - უთარიღო


ძვლებით დათესილი მიწა
არის ყანა საკვირველი.
არმია ხელოვნებათა.
ლ. მეტრ. გამ.