შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-529-4 - უთარიღო


ავარია - მარცხი.
ავრალი - [საყოველთაო] საყოვლადო.
ავტომატი.
აგენტი - სადგურის მორიგე აგენტი.
აგენტი - ტვირთების მძებნელი.
აკუმულიატორი - (საუნჯი) ჰიდრავლიური, პნევმატიური? ელექტრონის.
აკორდი. აკრ-ი. აკუსტიკა. ამალგამა.
ბეღელი (სილოსი, პაკგაუზი, საწყობი).
ამბარკადერი - დებარკადერი.
ანტიური - (Античный).
აპარატები (ათასგვარია).
არკა (თაღები).
არტერია.
ასსოციაცია (იდეათა).
ასფალტი (შავფისი).
ბაზა - ფუძე.
ბაზალტი - (ჭეო, ბაზალტის).
ბაზილიკა (სიონი).