შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-501-8 - უთარიღო


სახელგამს.
1. მაკეტი გადაცემული აქვს. შევუდგეთ გამოცემას წიგნისას.
2. „ზარიას“.