შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-501-4 - უთარიღო


პოლის ფიცარი გადატანით და ქვიშა – 1410.
პირველი შოფერი, მეორე შოფერი, ბლოკი – 550.
სულ - 1960 р. მუშებს - 500. სულ 2.460. ზუბალას – 150. 2,610.