შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-500-12 - უთარიღო


„დოსტოევშჩინა“. აქაურობა.
პეტრენკოს...
საიდუმლოება ფონოგრაფის.
არის თუ. თუთუნი. Наптх.
Пару.
მამამისი მწყემსი იყო.
დრო კი ჩემმიერ გაკვალული გზით.