შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-500-9 - უთარიღო


17. თქვენ.
1. ძველი სოფელი. 2. მწყესი კავკასიონის მთებზე. 3. შემთხვევა მთაში. 4. აი, ქალაქში ჩამოდის რატი. 5. მჭედლის სიმღერა (48-56). 6. რატი წიგნებთან. 7. ევა. 8. ევას წერილი. 9. მოხეტიალე ძაღლი (87-95). 10. [იანიჩარი] ციხის სარკმელთან (25-103). 11. [მანია] დემონსტრაცია. 12. იანიჩარი (105-123). 12b. დღითი დღე ყოფნა შეიქნა ძნელი (125-128). 14. ციხის კარებთან ორი დარაჯი. 15. შეხვედრა ინგლისელთან. 16. ცერბერები კაპიტალისა. 17. ხელთაყვანილი მიჰყავდათ ტაშით. 18. საღამოს ნისლი შემხუთველად მიწას ჰფარავდა. 19. ღრუბლები ქართლის... 20. და განათლდა ახალი სხივით. 21. საღამო სოფლად. 22. ო, სიხარული შემოქმედების. 23. ოცნება რატისა. 24. ფაბრიკებისა და ქარხნების ღელავს მილები. 25. საიდან... როგორ?.. 26. დანცინგის გამო. 27. ქუჩებზე და მოედნებზე. 28. მისი სახელი კაპიტალია. 29. ჩვენ ღარიბები ვიყავით. 30. ჰოსპიტალში.   31. რატი თბილისში. 32. რატის დღიური. 33. მანქანა მთებში. 34. აქ ვერ მოაღწევს... 35. დილა მთებში. 36. აი, განიბნენ ცაზე ღრუბლები. 37. როგორ, საიდან დაიწყო ეს? 38. [შეხვედრა მთაში].
მშობლიურო ჩემო მიწავ. Ветер Иверии.
17 - Москва. 5.796.