შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-482-3 - უთარიღო


„მწერალთა კოლეკტივი“
1. მწერალთა კოლეკტივი არსებობს ურთიერთშორის ლიტერატურული კონტაკტის განსამტკიცებლად, და მწერალთა მატერიალური პირობების გასაუმჯობესებლად.
2. [ამ მიზნით] რათა ამით ხელი შეუწყოს ლიტერატურის და საზოგადოდ კულტურის საქმეს...

*
მანონის საკითხი.
1. „კრასკის“ ფულები. 2. კოლეკტიური კრება.
Наступательная политика всех мелких....