შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-632-5 - უთარიღო


სია გასადიდებელი ფოტოებისა:

1. „ფასკუნჯი“, №№1.
2. „ფასკუნჯი“, №№16.
3. გაზ. „ამირანი“. წარწერა.
4. „სქელი ღრუბელი“ (ახალ კვალში).
5. „მთვარე კაშკაშებს“ (ამირანში).
6. „ჩვენი კვალი“, №№19. 1908.
7. „ბრძოლაში ვეძებ“ - „თეატრი და ცხოვრება“, 1910, №8.
8. „მსახიობის დღიურიდან“ - „თეატრი და ცხოვრება“, 1910,  №№6 (უსა­თა­უ­როდ).
9. „თეატრი და ცხოვრება“, №1, 1910 [ყდ.], სათაური.