შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-632-4 - უთარიღო


წვეთები. სვეტები. მივეხეტები. ვედები. გედები. სილუეტები. მემეტები.. წვე­­ტე­ბი. ნაკეთები. ნაკვე.
მოვერიგებით. რიგებით.
სვამდა ცისფერი ჭიქით.
სიმინდის ყანებს იქით.