შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-547-6 - უთარიღო


მოშუშდება - ყრუალა.
რას პროტიალობ, შეხედე, სადაა მზე. ძღაბი. ბარაღამ. მისი გულიხეთქა. ღერღილე. ხარდაურემი. შეხვდა ისე საქმე.
ანაგდებასავით, ასე ეგვანას ნაშით, რამდენჯერ (3) მისმის დროზე.
ერთი სული. ბაღნებო. დედა რას ვგავარ (სარკეში).
დაიღუპოს იქით. დაჯდა და დააღამა.
პირ-სარჩული.
ჩაითუთქა კიდევაც.
მოიცა, ერთწამა. ერცახე.

*
ღერღილის მიღების შესახებ.
მწუხარების შესახებ რომ ვარ.
ავადმყოფობის გამო.
მე მალე წავალ.
თუ ჩავუსწარი.
თუ არა, რა გაეწყობა.
ლექსები თუ?
აჯობებდა დაცდა, თუ მასალები კარგი არაა. აჩქარება არ ვარგა.
არიფიონი ისეთი ორგანიზაციაა.
არ გავილანძღოთ. მასსა ჩვენს მხარეზეა.