შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-517-2 - უთარიღო


1. კვირად. 2. გმირად. 3. გულთა მგმირად. 4. შეუვალ ნირად. 5. შემდგარი ყირად. 6. მმზირად. 7. გზირად. 8. ჭირად. 9. ჩირად. 10. ძვირად. 11. ქირად. 12. თაგასაწირად. 13. ქვათა და კირად. 14. ჩხირად. 15. ხეხილთა ძირად. 16. მცირად.
Хорошо! თეთრი ლექსი. ორატორია. უყვარდა.