შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-492-6 - უთარიღო


1. ვერ დგას სათანადო სიმაღლეზე.
2. ჩამოთვლილია ყველა გაზეთები, რომლებიც ასე თუ ისე ეწევიან სალიტერ. მუშაობას (და პირველად დაესხნენ თავს ჩვენ [გაზეთს] სალ. ცხ.).
3. სხვა მხრით არაფერს ნაკლებ საჭირო: რომ პირველად...
4. არაა გაშლილი (რატომ?).
5. კოსმიზმი.
6. თემატიური სიღარიბე (რკალი).
7. უგულებელყოფა სოც. ქვეყნის მრავალფეროვანი ცხოვრების და ბრძოლის კონკრეტობის ასახვის.
8. ზოგადი „ჰიმნი“ შაშხანების და ქვემეხების (ჰიმნი არ არის), ე. ი. არ შეიძლება ამათზე წერა.
9. ზოგადი „კრულვა“ მტარვალებს.
10. განყენებული „მტრის“.
11. ე. ი. ოქტომბერი წარმოადგენს განვლილ ეტაპს... ე. ი. ოქტომბერი, კრემლი, ვრანგელის დრო, არა?
12. მაიაკოვსკის შესახებ.
13. „ლენინური ანარეკლი“.
14. მიღწევები.
15. ზედმეტი არაფერი, არაფერი.