შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-471-15 - უთარიღო


ორშაბათს: 1. ახმეტელთან.
მარტის ნომრები: „მნათობი“, „ქართ. მწერლობა“, „პროლეტარ. მწერლობა“, „განათლების მუშაკი“.

მნათობი. საათობით. ნათოფი.
მნათობით. ათობით. სათოფი. წელიწადობით.