შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-120 - 1938 წელი


1938 წ.
12/XII-38.
1. ახალი კოსტიუმი.
2. კონსტიტუციის დღე.
3. იაშა ნიკოლაძესთან და მის ორ მოწაფესთან.
4. თ. ჩუდეცკი.
5. საპარიკმახეროში.
6. სავლე აბულაძე. მასწ. უფ.
7. მიშა ლობჟანიძე.
8. ჟვანია.
9. ბებუთოვი.
10. რ. ივნევი.
11. შალვა დადიანი რომ...
სევანიძე. 3-61-47.

საერთო ფრონტით
უმთავრესია შალვა რადიანი.
1. სალიტ. გაზეთი. 2. კომუნისტი. 3. კომისია (ვინ, რომელი, სად?). 4. [გამოსვ.] რადიო.
არავითარ შემთხვევაში საჭირო არაა ეხლა სურათის გამოფენა. გაზეთები - ეს უმთავრესია. Не будет даже афиши? Надо использовать то, чем окружен, что есть.
ფოტოსურათები. კარგი ბიოგრაფია.
პირადათ მე მზად უნდა მექნეს ლექსები, ფოტოსურათები.
ბებუთოვმა სიტყვა-სიტყვით ასე სთქვა: [Кажется] Орденная книжка дает право на [пол.] возвращение ордена.
ცნობა კაშმაძეს.

*
165. „შადრევანი“.
სარკე. სარკის ზომა სიმაღლით 1 მეტრი, სიგანით 55 სტ.
Кольца для зерк. - 137 р. 50 к.

*
Заказы направлять по адресу: Тбилиси, улица Камо №68. Газетная экспедиция „Союзпечать“.
На Мос. до 17 газ. [До 25-го числа] До 20-го.

საქართველოს ჟურნალ-გაზეთები
3 თვით.
1. ახალგაზრდა კომუნისტი - 7.50; 2. Большевист. Путь. - 7.50; 3. სტალინური ლოკომოტ. - 1.80; 4. Заря Востока - 7.50; 5. კომუნისტი - 7.50; 6. საბჭოთა მასწავლებელი - 3; 7. მუშა - 7.50; 8. Молодой Сталин. - 4.50; 9. ნორჩი ლენინელი - 1.20; 10. ლიტერატ. საქართველო - 4.50; 11. ხორარდაინ ვრასტან - 7.50; 12. ფიზკულტურელი - 6; 13. Вечерн. Тбилиси - 7.50; 14. საბჭოთა სუბტროპიკები - 3; 15. მნათობი - 7.50; 16. მშრომელი ქალი - 1.20; 17. რემედასი - 1.50; 18. მებრძოლი ატეისტი - 3; 19. ნიანგი - 3.60; 20. ოქტომბრელი - 1.50; 21. პიონერი - 1.50; 22. საბჭოთა ხელოვნება - 9.
105 р. 30.
23. ტექნიკა და შრომა - 4.50; 24. ჩვენი თაობა - 9 (ექვსი თვ.); 25. წიგნის მატიანე - 24; 26. გაზეთების სტატიების. მატ. - 24; 27. ახ. ლენინელი (ბათ.) - 1.50; 28. Батумск. раб. - 7.50; 29. საბჭოთა აჭარა - 7.50; 30. Комсомолец Абх. - 1.50; 31. Советская Абхазия - 7.50; 32. საბჭოთა აფხაზეთი - 7.50; 33. საბჭოთა ოსეთი - 6; [34. Сталинский путь.] 35. კომუნარი (ამბროლ.) - 1.20; 35. ახალი ხევი (ყაზბ.) - 1.20; 36. ახალი სვანეთი (მესტია) - 1.20; 37. სტალინური გზით (დუშ.) - 1.20; 38. ბრძოლის დროშა (ჩოხატ.) - 1.20; 39. დამკვრელი კოლმეურ. (ლანჩხ.) - 1.20; 40. ბოლშევ. კოლმ. (ქედა) - 1.20; 41. ბრძოლა თამბაქოსთ. (ლაგოდეხი) - 1.20; 42. ბოლშევიკ. ტემპ. (ბორჯომი) - 2.40; 43. დამკვრელი (წულუკიძე) - 1.20; 44. ბოლშევიკ. ტემპი (ცაგერი) - 1.20; 45. კომუნარი (ზუგდიდი) - 6.
121,00.
46. კოლმეურნე (სიღნაღი) - 6; 47. კოლეკტ. მესაქონლეობა (თიანეთი) - 1.20; 48. კოლეკტ. შეტევა (ბაღდ.) - 1.20; 49. კოლხოზნი პუტ (აღბ.) - 2; 50. კოლმეურნის ხმა (თელავი) - 2.40; 51. კომუნიზმისკენ (კასპი) - 1.20; 52. მევენახე (გურჯაანი) - 1.20; 53. ქობულეთის კოლმეურნე (ქობ.) - 2.40; 54. კოლმეურნ. მნათობი (ვანი) - 1.20; 55. კოლეკტ. შრომა (ხულო) - 1.20; 56. ლენინელი (ზესტაფ.) - 2.40; 57. ლენინის დროშა (მახარაძე) - 2.40; 58. ლენინური გზით (ყვარელი) - 1.20; 59. ავანგარდი (ცხაკაია) - 1.20; 60. სტალინური გზით (გალი) - 1.20; 61. მგზნებარე კოლხიდელი (ფოთი) - 6; 62. სტალინელი (გორი) - 6; 63. ინდუსტრ. ქუთაისი - 7; 64. სოციალისტ. შეტევა - 1.20; 65. სოციალისტ. მშენებლობა (ონი) - 1.20; 66. სოციალისტ. სოფელი (გეგეჭკ.) - 1.20; 67. საბჭოთა სოფელი (აბაშა) - 1.20.
52 р. 20.
68. სოციალისტური სიტყვა (საგარ.) - 1.20; 69. სოციალიზმის მშენებლ. (ხობი) - 1.20; 70. ბოლშევიკური სიტყვა (ხაშურ.) - 1.20; 71. ტყიბულის მაღაროელი (ტყიბ.) - 1.20; 72. სტალინის დროშით (ჩხოროწყუ) - 1.20; 73. ჭიათურის მაღარ. (ჭიათურა) - 6. 74; ჩხარის კოლმეურნე (ჩხარი) - 1.20; 75. კოლმეურნეს გზა (ბათუმი) - 1.20; 76. შეძლებული ცხოვრება (თბილისი) - 2.40; 77. საბჭოთა სვანეთი (ლენტეხი) - 1.20. 78; ახალი ცხოვრება (წით. წყარო) - 1.20.
1920.
105 р. 30 + 121 р. + 52.20 + 19.20 = 297.70 კ. - საქართველოს გაზეთები.

*
მოხუცი ეუბნება ორ მოსაუბრე ქალს:
- თქვენ ერთმანეთს ნუ ეარშიყებით, სადაა აქ აფთიაქი?
- იქ.
- ეხლა შეგიძლიათ იარშიყოთ.

ხორარდაინ ვრასტან от 22 декабря.

დათიკო ქუთათელაძე.
„Поэт должен быть образцом моральной чистоты и безупречного поведения в личной жизни“.

*
14/XII-38.
1. შიო მღვიმელის, ეკატერინე გაბაშვილის, ლადო მაჭავარიანის და შალვა კაშმაძის ლექსები.
2. ფაქსიმილე.
3. სურათი.
„ლიტ. საქართველო“.
ტელეფონით:
ახალგაზრდა კომუნისტი, Большевистск. Путь, Стал. Локомотив, Заря Востока, კომუნისტი, საბჭოთა მასწავლებელი, მუშა, Молодой Сталинец, ხორარდაინ ვრასტან, ფიზკულტურელი, მშრომელი ქალი, Вечер. Тбилиси, რემედასი, ნიანგი, წითელარმიელი, „ენიკენდ“.

*
1. და ყოველ წუთს
ყოველ მხრიდან
გამოძახილს ისმენს ხევი:
რომ [იდეებს] სიმძიმეს
[ცამდე] მკერდით იტან,
და [ცად] ზეცამდე
მიირხევი.

2. [მასში მრავალ ათასწლოვანს]
მასში ვხედავ ყვავილოვანს
[ვხედავ] [სიხარულს და სიკმარობას]
ვხედავ მუდმივობას.

3. ცად ფოლადის გედებია,
ძირს ჰქუხს თერგი და რიონი,
მთვარით თითქო ედემია.

4. სამშობლო თავს...
მოსვენებულს შრომის ძილით,
რომ სიცოცხლით აღსავსე და
ბედნიერი ავდგეთ დილით.

* * *
მოსე გოგიბერიძე.
„Хорардайн Врастан“ от 15 декабря. ჰონორარი.

*
- კაცი აი, ეს პეპელა, ბუზი უნდა იყოს - მოვიდეს - თითქო გაფრინდეს შორს, გაჰქრეს შეუმჩნევლად. თითქო ეხლა რაა: ტირილი ათასი ხარჯი, მღვდელი და სხვ. შეიძლება არა მაქვს?

Директору Универмага.
На счет зеленого сук. 11/2 метра.

*
[21 დეკ.: „კომუნისტი“.]

20 დეკემბ.
ლექსი: „მნათობი“-ს მე-12 ნომრისთვის.
იწერება მოსაწვევი ბარათები.

გარსო მესროპოვი.
ვიქტორ ტაბიძე. Дворцовый 5.

*
საჭიროა:
1. თვალყურის დევნება ჩაჩავასთვის - რომ ამ გადამწყვეტ დღეებში მავნებლური თავისი მუშაობა ბოლომდე არ მიიყვანოს.. უკიდურეს შემთხვევაში, საჭიროა მისი სასტიკად დაშინება.
2. საჭიროა მხატვარ კეცხოველს გამოერთვას სურათები.
3. საჭიროა პირველ გვერდზე სურათი, კლიშე - ფაქსიმილე ან ლექსი.
4. საჭიროა „კომუნისტი“-ს რედაქციის წერილობით გაფრთხილება, რომ საიუბილეო საღამო ნიშნავს, რომ ილაპარაკონ იუბილიარზე, და არა იმას, რომ მხოლოდ იუბილიარმა ბეჭდოს ლექსები.

*
„მუშა“. 20 ოკტ. ლექსები.
„ყველას რაიმე აქვს სახსოვარი“.
ახ. კომუნისტი, წითელარმიელი, ხორარდაინ ვრასტან.
ენი კენდ.
 
ფუტკარივით ჩუმი მომუშავე კაცი.
- ბაგრატის ტაძარის ნანგრევების ხვლიკი ვიყავი.

რადიო 25-მდე.
1. გადაცემა რუსულ ენაზე.
2. ტრანსლიაცია. მწერალთა კავშირი.

ქრონიკა:
„ალიო მ. გამართა საღამო. აღფრთოვანებულ სიტუაციაში პოეტს მიართვეს ყვავილები. პოეტს თან ახლდნენ ბენაშვილი, მოსაშვილი, და სხვ.“

* * *
საჭიროა შესასვლელი ბილეთების დამზადება ჩემი მეგობრებისათვის.
ჩუდეცკი - [2] 3. გველესიანი - 2.
მხატვარი გიგოლაშვილი, მხატვარი კეცხოველი, (ჩაჩავას მოყვანილი) ვიღაცა ფოტოგრაფი მოიყვანა (რა საჭირო იყო, როდესაც მზა-მზარეული ფოტოგრაფია გვქონდა).

საჭიროა:
1. ეთქვას მუშის რედაქციას, რომ მე ლექსებს მათ არ მივცემ, ვინაიდან იუბილეჲ ნიშნავს არა იუბილიარის ლექსების ბეჭდვას, არამედ მასალების ბეჭდვას იუბილიარზე - თორემ ისეთი შთაბეჭდილება იქნება, რომ თვითონ მე ვიხდი იუბილეის და არა მწერალთა კავშირი მიხდის მე იუბილეს (რას ჩავაცივდი ამ იუბილეს, უნდა ითქვას: საიუბილეო საღამოს).
მაგრამ ეს მათი მანევრია. მეც ავიღებ და დავბეჭდავ ლექსებს (თუ რაიმე აღმომაჩნდა).
საჭიროა სურათებისა და ლექსების გადარჩევა.
საჭიროა გველესიანის სურათების დამთავრება.
საჭიროა იაკობ ნიკოლაძეს 4 ბილეთი.
საჭიროა ერთი დიდი განცხადება „მუშაში“ და „ვეჩორკაში“, ამასთანავე „ზარიაში“ და „კომუნისტში“. საჭიროა კარგი მხატვრული აფიშა.
საჭიროა რადიო. უსათუოდ საჭიროა.
საჭიროა, ანასტასია ერისთავ-ხოშტარიას ქალი მოვიდეს.
საჭიროა, იყოს ილია აღლაძე, შალვა დადიანი, აბაშელი.
საჭიროა კლიშე, ქუჩიშვილის ლექსიც უსათუოდ დაიბეჭდოს.
საჭიროა კიოსკი, სადაც გაიყიდება წიგნები, სურათები, გაზეთები.
საჭიროა, წინდაწინვე შეძენილ იქნას ასი ნომერი „ლიტ. გაზეთის“, „კომუნისტის“, „მუშის“.
საბჭოთა მასწავლებელი, კომუნისტი, ლიტ. საქართველო.
ფოტოგრაფიები: 1. მწერალთა კავშირის, 2. ჩლაიძის, საიუზ. ფოტოსი და სხვების.
საჭიროა „პაციფიზმი“, „ჯონ რიდი“.
საჭიროა ერთი დიდი პლაკატი წიგნების სათაურებით.
საჭიროა კედლის გაზეთი.
საჭიროა, საღამოს დაესწრონ მხატვრები და ფოტოგრაფები.
საჭიროა, იყოს კინოგადაღება.
საჭიროა, იყოს მორიგი მომხსენებლები (ბ. ჟღენტი. საჭიროა, იგი შეტანილ იქნას სიტყვის მთქმელებში).
შალვა რადიანი?
ერთი წამითაც არ უნდა გაიფიქრო, რომ ყველაფერს იგინი გააკეთებენ.
 
* * *
რატომ კლუბი? მწერალთა კლუბი ჯერ არ გახსნილა (ეს იშკილია).

* * *
რატომ მოსაწვევ ბარათს არავინ ხელს არ აწერს? (ესეც იშკილია).
შეიძლება არ იქნეს სინათლე.
გათბობა ხომ არ იქნება და ის არის.
შესაძლებელია.
В театре находится...
სტუდენტობა!
გაუმარჯოს სტუდენტობას, გაუმარჯოს ახალგაზრდობას, რომელიც შემოამტვრევს კარებს!!!!
ყოველ წამში უნდა ელოდე რაიმე კვანტს. ფრთხილად!
ყველა შემოწმდეს!
გადამწყვეტი დღეებია.
მე წავიკითხავო.
მომხსენებლები დაღალავენ ხალხს.
საჭიროა არდაღლა. ტვინს წაიღებენ რედაქციები (Борзописцы).

*
Дамаровый лак. 100 частей - дамара. 300 частей - скипидара. 1 часть - касторового масла.

* * *
1. ფედიამ სანგვინით. 10-12 საათ.
2. დაპირება, რომ ტელეფონით შევატყობინ.
3. ლიტგაზეთში: შ. რადიანი (კარგიაო), ჩაჩავა (კარგიაო), კეცხოველი (ზოგს მღვდელი მოსწონს, ზოგს მღვდლის ცოლიო). ბენაშვილი (კარგია გიგოლაშვილიო). ჩაჩავა: კლიშეები არ გამოვაო. კეცხოველი: ეს უკანასკნელად, აწი არასდროს აქ გიგოლაშვილიო. მაშ, ეს უკანასკნელიაო? ჩაჩავა: არა, მოიცა ჯერ სადააო. რადიანი: საბოლოოდ ეს არისო...
4. „ქ“ თუ „კ“?
5. ლადო სირბილაძე: ეს არისო კარგი.
6. სურათი მოწოდებისათვის და ფაქსიმილე.
7. ფაქსიმილე ლექსისა: „ჩემო ლექსებო“ (ჩაჩავა დიდხანს ბოდავდა). განახევრება?
8. ყველაზე გულწრფელად ვინ მუშაობს?
9. ლევანი მოქმედებს: არტისტების მოწვევის დარგში. იგი მელაპარაკებოდა, რომ გამოვა ვერიკო ანჯაფარიძე, ვასაძე და სხვ. სერგო ზაქარიაძეს: მთავრობა დაემოწმებაო.
10. რაღაცას ელაპ. ბენაშვილს: დიდ საღამოს მოვაწყობთო.
11. ორპირობს და გაიძვერობს ჩაჩავა: მან სანტიმეტრით მცირედ გაზომა სურათი (მას უნდა არა სამს გვერდზე. თანაც სხვა სურათები).
12. ლევანი თანახმაა ფოტოსურათების გამოტანის.
13. პლატონი: გათბობა არაა. სინათლე კი.
14. დავუძახე ტელეფონით ნიჟარაძეს.
15. შ. დადიანი და ი. გრიშაშვილი.
16. რადიო მდგომარეობა.
17. ლევანი ეტლით (გეგონება, გულგრილად ეკიდებაო, მაგრამ...).
18. კალაძე ელის ლექსს.
19. ქაღალდი ლაბაძესთან.
20. აკ. გაწერელია (ლიტში და მნათობში).
21. კ. ბობოხიძე (იმ ლექსსო).
22. რას იზამს სალიტერატურო გაზეთი?
23. ლევანმა - ცენტრალური პრესა მზად.
24. ბადრიძეო.
25. გველესიანთან შევთანხმდით.
26. კარაპეტიანი (შვილი გადათარგმნის).
27. მუშა.

*
3-26-63. „კომ. სტ.“, ლიტ. საქართ.
12 საათზე დაიწყება ლიტ. გაზეთის შეკვრა.
მაშინ იქნებიან იქ რედაკტორები.
Комитет по Радиовещанию. 3,07,74 (общий ни). (ამირანი).
3-12-63. შალვა კაშ.
 
კომუნისტში:
„პირველი ლექსი“ - 1908 წ. [„დროშები“ - 1914 წ.], „მთაწმინდის მთვარე“ - 1917. „დროშები ჩქარა“ - 1917.
„აყვავებული მდელო“ - 1938.
კომუნისტისთვის.

„მუშა“:
1. პირველი ლექსი - 1908 წ. 2. მე და ღამე - 1911 წ. 3. იმპერატორი (1917 წ.). 4. სტალინი - ბელადიადა (1936 წ.).

*
სურათი?
ადგილები - სადაც გაიყიდება ბილეთები.
300. 15 вечероfff. [Госфи. 30 вечеров.]
История Груз. поэзии.
200 р. 30.
თეატრის ხარჯი 6.000 მანეთი.

*
ჯერ არასდროს არ შობილა მთვარე ასე წყნარი,
მდუმარებით შ....

ეხლა, როცა ამ სტრიქონს ვსწერ, შუაღამე იწვის, დნება -
სიო სარკმლით მონაქროლი ველთა ზღაპარს მეუბნება.
მთვარით ნაფენს არემარეს...

თემატიური საღამოები.
მთაწმინდის მთვარე.
1. Галактион Табидзе достойный продолжатель груз. классиков.
„ლურჯა ცხენები“-ს.
ისტორია „მთაწმინდის მთვარი“-ს.
39 ჟურნალი.

*
ლენინის 3. ქეთო ჭირაქაძე.
„ორგვარი ნაციონალიზმის“ ისტორია.

*
1908 წ.
230. აკაკი - ტფ. საიუბილეო სურათებიანი ალმანახი. 1908.
8. აკაკის დღე საქართველოში. სალიტ. მხატვრული ალმანახი. 1908.
346. ალიონი. საპოლიტ. სამეცნიერო და სალიტ. ჟურნალი. 1908 წ.
31. განათლება. სამეცნიერო პედაგოგ. და სალიტერატურო ჟურნალი. 1908.
442/ 08. 442/2. Сборник материалов для опис. местностей и жит. Кавказа. Т. 1908.
776/ 09. Сельско-хозяйств. обзор Тиф. Губерн. 1908. Т.
492/ 09. Скобелевск. сборн. Т. 1908.
508/ 09. Труды съезда нефтепромышл.
507/ 09. Труды Тиф. Ботанического сада. Т. 1908.
578/ 09. Циркуляр по управлению Кавказск. учебн. округом. 1908 г.
195. L’illustration. Paris. 1908.
9/54. L’illustration théâtrale. Paris. Syrnas d’actualit dramatiques. 1908.
33. ეშმაკი. იუმორისტ. ალმანახი. 1908.
205. ზურნა. ტფ. კარიკატურული ალმანახი.
114. მნათობი. ტფ. საპოლიტ., სამეცნიერო და სალიტ. ჟურნალი.
362. მწემსი. ყვირილა. ორკვირეული ჟურნალი. 1908.
138. ნაკადული. ტფ. საყმაწვილო ჟურნალი მოზრდილთათვის. 1908.
132. ნიშადური. ტფ. ყოველკვირეული ჟურნალი.
185. საქართველო. სალიტ. მხატვ. ჟურნალი. 8 გვ.
228/ 09. Известия Тифлисской городской думы. Т. 1908.
231/ 09. Известия штаба Кавказского военного округа.
252/ 09. Кавказский календарь. Т. 1908.
875/ 09. Отчет по кавказ. музеям и Тифлисск. публичной библиотеке. 1908. Т.
258/ 09. Кавказский Сборник. Т. 1908.
649. Отчет Кавказ. управлен. Российского общества Красн. Кр. Сост. под авг. покров. Мар. Ф. 1908.
640/ 09. Отчет и действия Тифлис. общества Вз. Кредита. 1907-08.
351/ 09. 351/ 2. Отчет о сост. учебных завед. Кавк. учебн. округа. 1908.
454. სახალხო კალენდარი. 1908. წელი VI. შედგ. გაჩეჩ.
299. (293?). ფასკუნჯი. ტფ. სალიტ. სამხატვრო ჟურნალი. ტფ. 1908.
406. ქართული სამკურნალო ფურცელი. სახალხო სამკურნალო და საჰიგიენო სურათებიანი ჟურნ. ტფ. 1908.
331. ცეცხლი. ტფ. კარიკატურებიანი ჟურნალი.
332. შინაური საქმეები. ქუთ. ყოველკვირეული ჟურნ. 1908.
421. ჩვენი კვალი. ტფ. ყოველკვირეული საპოლიტიკო, სამეცნიერო და სალიტ. გაზ. 1908.
345. ჯეჯილი. საყმ. სურ. ჟ. 1908.
51/ 09. Вестник Тифлиского Ботанического сада. Т. 1908.
144/ 09. Ежемесячный Бюлетень статист. бюро при Тифл. гор. управ. 1908.
148. Ежемесячный Бюлетень Тифлисской Физической Обсерватории. 1908.
225/ 09. Известия Кавказ. Муз. Т. 908.
211/ 08. Известия Кавказ. отг. Император. Русск. географ. общ. 1907-8. Т.
305. La nature. Paris. Revue des scienseset de leurs applications et á l’instrument. 1908.

*
25. დღეების შერჩევა.
ისტორია. კონსერვატორია.
ხუჭუა კონსერვატორიაში.
300 мест.
ТУЭС. Хмиадашвили Юрий.
„ლურჯა ცხენების“ თარგმანი.

Наркомпищепром. Т. 3-50-29. Ул. Джапаридзе №4, кв. 21. Аджиашвили.

3-26-63. კომუნისტ. ლიტ.
3-12-63. შალვა კაშმაძე.
3-47-10. „ლიტ. საქართვ“.
3-07-74. რადიო. ამირანი.
3-71-74. ლევან ასათიანი. ალიოზო.
3-28-48. ლიტფონდი.
3-49-29. (ფოტო) კუვშინოვი.

1938