შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-111 - 1937 წელი


სევასტოპოლი.
ბატუმიდან ტფილისამდე.
1 კლ. - 19 მ. 60 კ.; 2 კლ.; 3 კლ.
5 მ. (შალვარი). 5 მ. (ფეხსაცმელი).

*
1. ლეიტენანტი შმიდტის სამარე. 2. სამხედრო ზონა. 3. ყაყაჩოები. 4. ექსკურსავოდ. 5. ანტიური განყოფილება ხელოვნების მუზეუმის. 6. სტრაბონი. 7. ჰერაკლია. V საუკ.; 8. სკვითები. 9. სკვითების გამოსახულება.
ექსკურსავოდი „რიბალცევა“.

*
"ახალი სტალინური კონსტიტუცია მოითხოვს ხელოვნების კომიტეტისა და ხელოვნების კადრებს შორის ურთიერთობის თვით ფორმების კარდინალურ შეცვლას (Перестройка)".
 
- როგორც ბუნდღას, ისე მოვაქცევ.

*
На бронзовой медали
Найденной средь камней
            Видали
Неведомых царей.
Т. Готье

[ეს იმნაირი ქვებია, [რომელზედაც]
რომელთა შორის...]
[ტ. გოტიეს სიტყვ.]

*
[შენ მომწონხარ, რუსო ქალო]
[აგერ] როცა მიდის რუსი ქალი,
მიჰყავს მთვრალი ქმარი,
მაგრამ ეს არ არი
„ჰარი ჰარალალი“.

„Маяк Коммуны“, №122, от 30 мая 1937 г.

*
В. Гольцеву.
Привет. [Сообщите] Телеграфируйте, [что] как книга. Срочно пришлите следуемый гонорар. Тбилиси. Жореса 4.
Галактион Табидзе

როგორ ჩამოვიდნენ ავადმყოფები
1. უპირველეს ყოვლისა, მათ აქვთ ორნაირი კოსტიუმი: ერთი საშინაო, და მეორე საგარეო. საშინაო: საზაფხულო (სააგარაკო) მსუბუქი. საგარეო: ჩვეულებრივი. ფეხსაცმელებიც: საშინაო და საგარეო.
2. იცავენ სამაგალითო რეჟიმს: ეს შველის მათ დამშვიდებით გაატარონ დრო. კითხულობენ ცოტას, მოგზაურობენ ბევრს და სხვ.
3. იცავენ ჰიგიენას და ეს უმთავრესია.

ფოთებში. ფათახებში.

*
Тбилиси. Сахелгами.
[Прежнюю получил.] Прошу срочно для въезда пятьсот рублей, счет гонорара. Севастополь, институт Сеченова.

Галактион Табидзе
Тбилиси. Сахелгами. Товарищу Кикнадзе.

ავტო-მოტო-ველო
ავტო-მოტო-ველო!
ჩემო კარგო ქალო.
სადღაც დაგრჩა, ძველი
ქოხი, მთვარე, კალო.
სადაც
უზრუნველია
ქანდაკება მდელოსი,
სადაც
მწვანე ველია
ავტო-მოტო-ველოსი!
შენ არა სთქვა, თითქო
მაგ ლექსს, ვარ და, ვთელო.
ის რაც ითქო, ითქო!
ავტო-მოტო-ველო!

გ. ტაბიძე

*
სადაც [ლუ] უზრუნველია
ქანდაკება [ეზოსი] მდელოსი,
სადაც მწვანე ველია
ფოტო-მოტო-ველოსი!

რომანში აუცილებელია „მკითხავი“.
ავტო-მოტო-ველო.

*
Большаков Конст. Аристархович. Москва. Тверский б., д. 25., кв. 26. Т. К. 4-90-25.

11/VI.
„ოცნება“
როდისმე მე მინდა ავწერო ლხინი მუსიკალურ სმენას მოკლებულ ადამიანების. როდესაც ბერია ამბობს, რომ "ცისფერი ყანწები" ნიშნავს სიმთვრალეს, იგი "ოცნებაა", რომელიც ხშირად გადადის <განხ...> ლოთობაში (განცხადება იწვევს დარბაზში სიცილს), იგი მართალია.
მაგრამ როგორი იყო ეს ლხინი? ეს იყო ყმუილი, ჩხავილი, არა ლხენის მნიშვნელობით, არამედ ბუნებრივი.

* * *
[შენ მთელი თვეა ხმაურობ, ზღვაო]
შენ მთელი ღამე, ზღვაო, ღელავდი,
ცაო, შენც [ნისლი] კუპრი გეხვია წვიმის.
 
*
Цекум (Саесим trachea).

- ნახვამდის, ნახვამდის!
- მშვიდობით, აბა, მშვიდობით!
- ჰო, ჰო! აბა, მშვიდობით.
- მშვიდობით, მშვიდობით.
ნახვ.

*
- ფოთებში...
- ფათახებში.

სევასტოპოლი. Клуб им. Марти моряков.
კლუბში წრეებია.
თათრულ ანსამბლს განაგებს ვინმე აჩკინაძე.

* * *
ერთჰანგა, ერთფერი
ხმაურობს მდინარე,
ვარვარებს ეთერი,
სიცხეა მძვინვარე.

Шторм и Качка.
 
*
В городском саду
Жарко, как в аду,
Бесится медведь,
Свищет какаду.

Глаза и глазища.

* * *
Кто смеет зренье иметь,
[На свете] Когда лишь я смотрю?
А если [хочется] любо вам смотреть -
Смотрите мне в ноздрю.

[Глаза цвели]. Цвели глаза.

Смотрите мне в ноздрю.
Закрылись те глаза.

[Вас] Вдруг человек
Глазища синние <имет>
[Но вдруг] глазища Вия вдруг
[Разбушевалися] Скосился зло на них...

[დემონი]
[რა დავშორდით,] შევიქმენი
[უბინო და] იმნაირად უბედური,
[დღისთ და ღამით არ მასვენებს]
რომ დღე-ღამე მწარე შენი
[შენი მწარე] არ მასვენებს საყვედური.

[კვლავ აჩრდილი შორეული]
შენი ლანდი [და თვალები] მეწამული,
[დამდევს როგორც] თვალთა შენთა ბოროტება,
[ჩემი] [ჩვენი] შენი ასე მოწამლული
სიყმაწვილე მეცოდება.

თორემ შენ რა? [ჩემი ყოფა] შენი დაგვა,
შავბედი და ნისლიანი,
შენთვის მხოლოდ სეირია,
და [ღიმილი] სიცილი გესლიანი.
გ. ტაბიძე
20/V-37. სევასტოპოლი
 
* * *
შენ აღარ ხარ... შეიქმენი
იმნაირად უბედური,
რომ დღითი დღე მწარე შენი
არ მასვენებს საყვედური.

შენი ლანდი მეწამული,
თვალთა შენთა ბოროტება,
შენი ასე მოწამლული
სიყმაწვილე მეცოდება.

თორემ შენ რა? შენი დაგვა,
შავბედი და ნისლიანი,
შენთვის მხოლოდ სეირია
და სიცილი გესლიანი!
 
*
1. ცაკის მოწმობა (დღესვე). 2. წინდები. 3. ჩემოდანი. 4. თეთრი ფეხსაცმ. რეზინა და სხვა. 5. გაზეთი 30 მაისის. 6. მოწმობა იუკასაგან. 7. კოსტიუმი.
რა ღირს ბილეთი ბათუმიდან ტფილისამდე? 20 მანეთი.
ქვირითი. ჯირითი.
1. 9 - ჩემოდანი. ცაკის მოწმობა. პროცედურები. აბანო.
2. მოწმობა (იუკასაგან).
 
*
Идем, посмотрим море,
Давно не видел моря,
Его бушует горе
Мечте погибель впору.

1. Л. Премацци „Улица в Тбилиси “. Акварель. 1872 г.
2. Премацци. Улица Кавказского города. Акварель. 1871 г. (Новый мост).

Содержание картин:
Утро 6-го июня 1855 г. Зритель находится на Малаховом кургане во время штурма воиска союзников (франц., англ., итальян. и турок). Штурм был отбит с большими потерями. Полевой штаб находится на вершине башни Малахова Кургана, рядом в резерве Полтавский полк. На батарею №7 наступает 2-ая колонна французов, I-ая колон. франц. атакует 2-ой бастион. Из бастиона <Жерве> русских <выбивают> Французы. Англичане и штурмуют 3-ий баст.

20/V.
- აი, გატუნია. გაუყარე ძაფი ნემსში, თვალწმინდათ მე ვეღარ ვიყურები.

20/V-37.
ლევანევსკის ქუჩა სევასტოპოლში ძალიანა ჰგავს ჩემი სახელობის ქუჩას ტფილისში.
1. არ მოიპოება არც ერთი ორსართულიანი სახლი.
2. ატალახებულია.
3. ძაღლები და ღორები ბევრია და უფრო ჰგავს სოფლის შუკას...
4. სიგრძე ბეღურას ცხვირის ტოლაა.
5. მიუხედავად ამისა მიხვეულ-მოხვეულია.
ასეთივეა კაბანინის ქუჩაც.

ამიდი
20 მაისი. [დილით წვიმდა.] დილა მოღრუბლული იყო. ცოტა ხნის შემდეგ აწვიმდა, მაგრამ მალე გამოიდარა. შუადღისას ცოტაოდნად ცხელა, 2-3 საათზე კიდევ წამოვიდა კოკისპირული წვიმა. პაპიროსის გამყიდველი ქალი კიოსკში:
- ეხლა ძნელია სევასტოპოლში ბინის შოვნა. როგორაა ტფილისში?
- ისე, როგორც აქ.
- აქ ჯერ ისევ 28-ში იშოვიდი საუკეთესო ბინას.
- რა მიზეზია, რომ ქალაქებში ბინები ცოტაა?
- სოფლებიდან მოაწყდა ხალხი.
საღამოთი მშვენიერი ამიდია.

*
Пифос - „ჭური“ (სევასტ. გამოფენაზე უზარმაზარი ჭური).
„პითოს“. ბერძნული თ.
ბაბენშჩიკოვი - Научный сотрудник, работал на этих раскопках.

Портной. Пейсох. Нина Семеновна.
Москва, 9, Большой Гнездниковский переулок, д. 10. Издательство "Советский Писатель".
В книге издания. „Сов. Писателя“ 40 стихотворений, 1689 строк.

1937