1954

15 - 26 დეკემბერი

მოსკოვში გაიმართა საკავშირო მწერალთა მეორე ყრილობა, დელეგატთა შორის იყო გალაკტიონი.