ლექსები

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 

2 - 30 მარტი

გალაკტიონი ჰიპერტონიის დიაგნოზით მკურნალობდა კარდეოლოგიის ინსტიტუტში.

10 მარტი

კარდეოლოგიის ინსტიტუტში მოეწყო შეხვედრა გალაკტიონთან.

15 მაისი

ნაძალადევში რკინიგზის II ქალთა სკოლაში გაიმართა გალაკტიონის საღამო.

20 მაისი

ჭიათურის I სკოლაში გაიმართა გალაკტიონთან შეხვედრა.

26 მაისი, 1949

ჭიათურის თეატრში გაიმართა გალაკტიონის დიდი საღამო,

27 მაისი

გალაკტიონთან შეხვედრა გაიმართა ჭიათურის მაღაროელთა კლუბში, სადაც წაიკითხა ლექსი „შავი ოქროს ქალაქი“.

დამატებითი ინფორმაცია

ივლისი

გამოიცა გალაკტიონის თხზულებათა VI ტომი.

დამატებითი ინფორმაცია

20 აგვისტო

გალაკტიონი მეუღლესთან ერთად სოხუმში გაემგზავრა.

დამატებითი ინფორმაცია

27 სექტემბერი

სოხუმის ქალაქის საბჭოს სხდომაზე დამტკიცდა სახლის ასაშენებლად გალაკტიონისთვის ნაკვეთის მიცემა ჩერნიავსკის მთაზე.

15 დეკემბერი

ქალთა მე-20 სკოლაში გაიმართა გალაკტიონის საღამო.