1947

25 ოქტომბერი

გალაკტიონმა აფხაზეთის სახელგამს გამოსაცემად ჩააბარა წიგნი „ზღვა ახმაურდა“.