ლექსები

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 

* * *

სახელგამმა გამოსცა გალაკტიონის თხზულებათა IV ტომი.

9 - 19 მარტი

სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზში გაიმართა „გალაკტიონის დეკადა”.

დამატებითი ინფორმაცია

აპრილი

გალაკტიონი მკურნალობდა მეორე საავადმყოფოში.

დამატებითი ინფორმაცია

მაისი – ივნისი

გალაკტიონი მკურნალობდა კოჯორში.

დამატებითი ინფორმაცია

12 ივლისი - 17 აგვისტო

გალაკტიონი შოვში ისვენებდა. შოვში დაწერა ლექსი „ქებათა ქება ნიკორწმინდას”, დაასრულა ლექსი „ქართული ორნამენტი”.

დამატებითი ინფორმაცია

აგვისტო

შოვში გაიმართა გალაკტიონის საღამო.

დამატებითი ინფორმაცია

26 აგვისტო

ქუთაისში გაიმართა გალაკტიონთან შეხვედრა.

დამატებითი ინფორმაცია

1 სექტემბერი

ქუთაისშივე გაიმართა ლიტერატურული საღამო.

სექტემბერი

გაიმართა გალაკტიონის საღამო ბაღდათში.

დამატებითი ინფორმაცია

25 ოქტომბერი

გალაკტიონმა აფხაზეთის სახელგამს გამოსაცემად ჩააბარა წიგნი „ზღვა ახმაურდა“.

დამატებითი ინფორმაცია

30 ოქტომბერი

გაიმართა გალაკტიონის საღამო სოხუმის მასწავლებლის სახლში.

დამატებითი ინფორმაცია

18 ნოემბერი

გაიმართა გალაკტიონის საღამო პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში.