1937

მარტი

მოსკოვში გამომცემლობამ „Советский Писатель“ გამოსცა გალაკტიონის ლექსების კრებული ნიკოლაი ტიხონოვის რედაქტორობით.