1915

სექტემბერი

სექტემბრის ბოლოს ქუთაისს ეწვია „ვეფხისტყაოსნის“ რუსულ ენაზე პირველი მთარგმნელი კონსტანტინ ბალმონტი, რომელმაც ქუთაისის საზოგადოებას გააცნო და წაუკითხა რუსთაველის პოემის თარგმანი.