1915

იანვარი

იანვარში გაზეთ „შადრევანში“ #5 დაიბეჭდა მიხეილ წულუკიძის კრიტიკული სტატია გალაკტიონის შესახებ.