1913

ივნისი

ოლია ოკუჯავამ დაამთავრა ქუთაისის ქალთა გიმნაზია და მასწავლებლად დაინიშნა ჭიათურის ქალთა გიმნაზიაში.