შუალედი - დან - მდე
 
 


სახელგამის დირექციას


სახალხო პოეტ გალაკტიონ ტაბიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


ამით გაცნობებთ, ჩემი რუსული წიგნის მანქანაზე გადაბეჭდვის ხარჯებს ვიღებ პირადად მე ჩემი წიგნის ჰონორარის ანგარიშში.

1953 წ., 31 ინვარი