შუალედი - დან - მდე
 
 


* * *


სავლე აბულაძის უკანასკნელი პოემა მე მომეწონა: მასში ბევრი სიახლეა.
მცირეოდენი ტექნიკური შესწორებების შემდეგ იგი უსათუოდ უნდა დაიბეჭდოს.

გ. ტაბიძე

1941, ქ. ტფილისი