ტ-80, მირცხულავა-მაშაშვილი ალიო, რჩეული, სახელმწიფო გამომცემლობა, 1952 (3)