ტ-77, ლოლუა არეთა, მოგონებები, გამომცემლობა „ხელოვნება“, თბილისი, 1954 (3)