ტ-51. ვაჟა-ფშაველა, ლექსები, ტომი პირველი საქართველოს სსრ სახელმწიფო გამომცემლობა, თბილისი 1946 (4)